สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 เท่านั้น
กรอกรหัสนักเรียนให้ถูกต้อง

 

หนังสือรับรองรายการอนุมัติการเก็บเงินบำรังการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต36

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากที่นี่