:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561

10 ก.ค. 2561 21:25:28

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นอักลักษณ์ของไทย

.


.


.


.


.


.


.


.