:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC QA) ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

10 ก.ค. 2561 21:23:44

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มงานนโยบายและแผนงานโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมได้เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC QA) เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรัับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

.


.


.


.


.


.


.


.


.