:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจำปี 2561

07 ก.ค. 2561 21:19:49

นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้เข้าร่วมการประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม ประจำปี 2561 จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 3 ทีม รวมเงินรางวัล 3,000 บาท คือ
ทีมเสี่ยงทายเอนิเมชั่น
1.ด.ญ.คัทรินทร์ มะโนวงค์ ชั้น ม.3.10
2.ด.ญ.ปพิชญา ทิพย์แดง ชั้น ม.3.10
3.ด.ญ.ภัณฑิรา ศรีภูธร ชั้น ม.3.10
ทีมขนมเปี๊ยะ
1.นายสุรชัย ชัยโส ชั้น ม.5.4
2.นายศุภกร แก้วประการ ชั้น ม.5.4
3.นายพัชระ สืบขวัญ ชั้น ม.5.4
ทีม Darkside Again
1.นายภานุวัตร จันทร์แก้ว ชั้น ม.6.6
2.นายอัฐพงศ์ ชูดวง ชั้น ม.6.8
3.นายธนากร หัตถผสุ ชั้น ม.6.11
คุณครูที่ปรึกษา คือ คุณครูสุพัตรา ถมยา

.


.


.