:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39

02 ม.ค. 2561 10:59:35

ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดลำปาง ซึ่งนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย แข่งขันกีฬา 7 ชนิด ได้รับรางวัล ดังนี้
1.กรีฑา 1 เหรียญทอง
2.ว่ายน้ำ 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน
3.เทควันโด 1 เหรียญทอง
4.กอล์ฟ 2 เหรียญเงิน
5.บาสเกตบอล 1 เหรียญทองแดง
โดยมีครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียน คือ ว่าที่ร้อยตรีหญิงถนอมศรี ไชยชนะ และคุณครูเลวัลย์ สันดุษิต