:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> มอบรางวัลการจัดพานไหว้ครู

29 มิ.ย. 2561 21:13:26

เช้าวันที่ 29 มิถุนายน 2561 รองผู้อำนวยการศุภรินทร์ พรมรินทร์ ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน ในการจัดพานไหว้ครูของแต่ละระดับชั้น

.