:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการที่นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ และได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องกันเป็นระยะ 3 ปีของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

02 ม.ค. 2561 10:57:18

ขอแสดงความยินดีให้กับนักเรียนคนเก่งของเรา
จากการที่นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เข้าร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์ และได้รับรางวัลชนะเลิศต่อเนื่องกันเป็นระยะ 3 ปีของกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ทำให้ทางกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย คัดเลือกให้ นางสาวเมธาพร แก้วไสย นักเรียน ม.6.4 ได้รับรางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560" โดยมีคุณครูยศวรรธน์ วิญญารัตน์ เป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียน