:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> กิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด

13 มิ.ย. 2561 10:55:11

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ซึ่งในวันนี้คณะครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นเจ้าภาพในการตักบาตร และนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมสวดมนต์ ณ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์

.


.

.


.


.


.