:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> การประกวดนวัตกรรม การอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน Thailand junior water pize 2018

08 มิ.ย. 2561 12:06:49

จากการประกวดนวัตกรรม การอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน Thailand junior water pize 2018 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2061 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการคัดเลือกนวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ จัดโดย สสว. โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 22 ทีม ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งนักเรียนเจ้าของผลงานคือ
1. น.ส. น้ำผึ้ง ปัญญา ชั้น ม.5.1
2. นายพิรชัช คชนิล ชั้นม.5.1
โดยมีคุณครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร และคุณครูนาถยา อุตมา เป็นครูที่ปรึกษา