:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> การแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561

08 มิ.ย. 2561 12:06:12

จากการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งในระดับภาค จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับภาค และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งระดับประเทศ ได้รับรางวัลชมเชยพิเศษ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
1.นางสาวจันรอด ทองคำ
2.นางสาวแสงฟอง วงค์มาก
3.นางสาวปวีณา จันคำ
4.นางสาวณัฏฐากร โกสีลา
5.นางสาวณัฐนิชา นาคำ

คุณครูผู้ฝึกสอน คือ คุณครูจิรพร แสงโปร่ง


.