:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> กิจกรรมสมาธิมา ปัญญาเกิด

05 มิ.ย. 2561 18:18:41

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว โดยท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการเปิดพิธี

ข่าว – ประชาสัมพันธ์

ภาพ – โสต

.


.


.


.


.


.