:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

01 มิ.ย. 2561 20:04:13

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน “Discovering Chongqing Learning at CTBU” ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและธุรกิจฉงชิ่ง มณฑลฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียน ชั้น ม.6.10 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 10 คน

.