:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอแสดง ความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา นางสาวลัทธพรรณ แก้วดุสิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดจากการประกวด คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

02 ม.ค. 2561 10:53:21

ขอแสดง ความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
นางสาวลัทธพรรณ แก้วดุสิต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดจากการประกวด คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560

.


.


.