:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

22 พ.ค. 2561 12:49:07

คณะครูโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตำ่กว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

.


.