:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้เข้าเฝ้าและเข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 ม.ค. 2561 10:44:11

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้เข้าเฝ้าและเข้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (Atpf) ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัน(บางรัก) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 โดยมีรายการดังต่อไปนี้

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ได้แก่
1. นางสาวสุพรรษา ยามี ชั้น ม.4.9
2. นางสาวอรจิรา สิงห์พันธ์ ชั้น ม.4.9
3. นางสาวกุสุมา ต่อมใจ ชั้น ม.4.9
4. นายณัฐพล ช่วยไทยชั้น ม.4.9

- รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป ฝรั่งเศส-ไทย
ได้แก่ นางสาวณัชชา คุ้มชาติ ชั้น ม.5.9

โดยมีคุณครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนคือ ครูชีวัน สันธิ และ ครูนิติพงษ์ สกุณา

.


.


.