:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับชาติครั้งที่ 7

06 พ.ค. 2561 21:36:13

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนเก่งของเรา
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและมอบรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS)ระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1.โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2.นางสาวณัฏฐนิชา สมจักร ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ด้านวิชาการ
3.นางสุพัตรา ถมยา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ด้านบริหารจัดการ
4.นางสาวศรัญญา วงศ์พฤกษา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.