:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 ( YSC 2018) ระดับประเทศ

18 มี.ค. 2561 11:18:29

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ได้แก่ นายวิรชัช ศรีปุริ นางสาวจิตรลดา ไชยชมภู และนายบุณยกร สอนขยัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 ( YSC 2018) ระดับประเทศ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งโครงงานเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว และคุณครูเกียรติศักดิ์ อินราษฎร เป็นครูที่ปรึกษา

.


.