:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> (South East Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2018

18 ก.พ. 2561 21:13:55

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา ตามที่สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ SEAYLP (South East Asia Youth Leadership Program) ประจำปี 2018 ซึ่งคัดเลือกนักเรียนไทยจำนวน 5 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการร่วมกับเพื่อนเยาวชนในแถบภูมิภาคอาเซียน รวม 20 คน เพื่อร่วมสัมมนา ทำกิจกรรม Workshop ด้านการสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนในแถบภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัย Northern Illinois University รัฐ Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเจ้าภาพ และนักเรียนคนเก่งของเรา นางสาวนับทอง รักร่วม นักเรียนชั้น ม.4.10 เป็น 1 ใน 5 นักเรียนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ วันที่ 2-26 เมษายน 2561