:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีดำรงฯ"

18 ก.พ. 2561 21:06:05

ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ "คนดีศรีดำรงฯ" โดยคุณชวลิต สุธรรมวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เป็นประธานในพิธี

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.