:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรม

18 ก.พ. 2561 20:54:49

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรม "วันตรุษจีน" 欢度春节 ซึ่งมีการแสดงความสามารถด้านภาษาจีน ของนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ของนักเรียนชั้น ม.1.11 , ม.2.11 , ม.4.10 , ม.5.10 และ ม.6.10

ในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน เช่น การตัดกระดาษจีน การถักไหมจีน การชงชาจีน และนิทรรศการอาหารจีน

'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'


'