:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> ครูผู้ช่วยที่มาบรรจุ

09 ก.พ. 2561 20:44:30

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา คุณครูผู้ช่วยที่มาบรรจุ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ฝรั่งเศส) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560