:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา

09 ก.พ. 2561 20:43:07

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ณ จังหวัดนครนายก นักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้
1.นายอนุรักษ์ ศรีพุทธา ม.3.5 นักกีฬาเทควันโด ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม พร้อมถ้วยรางวัล นักกีฬาเทควันโดดีเด่น
2.นางสาวชยาภา ยะวิญชาญ ม.4.3 นักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4*100 เมตร และผลัดผสม 4*100 เมตร