:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

09 ก.พ. 2561 20:42:10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ดังนี้
1.นายทรงวุฒิ ภิรมย์พันธ์ ม.5.5 ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี ณ ประเทศอาร์เจนตินา
2.นางสาวพันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัยและนางสาวรมิตา เชื้อเมืองพาน ม.5.1 ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ.กับ YFU ณ ประเทศ สาธารณรัฐเยอรมนี