:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะครูฝึกสอนประเทศอินโดนีเซีย จากโครงการSEA Teacher in Chiangrai by CRRU

05 ก.พ. 2561 09:06:37

ในวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพต้อนรับคณะครูฝึกสอนประเทศอินโดนีเซีย จากโครงการSEA Teacher in Chiangrai by CRRU
โดยคุณครูทั้งสามท่านมีเชื่อเรียนภาษาไทยตามลำดับคือ
1.คุณครูเอกชัย
2.คุณครูญาดา
3,คุณครูนลิน
โดยคุณครูสามท่านจะมาสังเกตุการณ์สอนและทดลองสอนในวิชาสังคมศึกษา วิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ

.


.


.