:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมัธยม

14 ม.ค. 2561 14:50:23

ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงราย "สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 17-22 ธันวาคม 2560 ผลดังนี้
1.ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทเบิลเทนนิส
2.ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่นไม่จำกัดอายุ ประเภทชายเดี่ยวและรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นไม่จำกัดอายุ ทีม 2 คน หญิง กีฬาเปตอง
3.ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย กีฬาบาสเกตบอล
4.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย กีฬาฟุตซอล
5.ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 จากกีฬากรีฑา
6.ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกีฬาทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.