:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1- ม.3

14 ม.ค. 2561 14:42:36

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1- ม.3