:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

14 ม.ค. 2561 14:41:00

ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
ทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะและการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ วัดเชตวัน จังหวัดเชียงราย
ผลปรากฎว่า นักเรียนของเราได้รับรางวัลดังนี้
1.ชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด และเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าแข่งขันในระดับภาค นักเรียนคนเก่งของเรามีดังนี้
1.นางสาวแสงฟอง วงค์มาก
2.นางสาวณัฏฐากร โกสีลา
3.นางสาวจันทร์รอด ทองคำ
4.นางสาวปวีณา จันคำ และ
5.นางสาวณัฐณิชา นาคำ
โดยมีคุณครูจิราพร แสงโปร่ง เป็นผู้ฝึกซ้อม
2.ชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าแข่งขันในระดับภาค คือ เด็กหญิงกชกร จันต๊ะวงค์ โดยมีคุณครู จุฑามาศ ท้าวมะณี เป็นผู้ฝึกซ้อม

.