:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนดำรงทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ อาคารเรียน 6 "พระยอดเชียงราย" และทำบุญทอดผ้าป่า

09 ม.ค. 2561 18:06:55

ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ได้จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่า ประเพณี เพื่อจัดซื้อโปรเจคเตอร์และต่อเติมชั้นล่างอาคาร 6 (พระยอดเชียงราย) โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา นวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี

.


.


.


.


.