:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย(สมาร์ทคลาสรูม)

05 ม.ค. 2561 15:00:40

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีไดเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึน ดังนั้นโรงเรียนดำรงฯจึงได้นำเทคโนโลยีสมาร์ทคลาสรูมเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

.


.