:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ต้อนรับที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและภาษาฝรั่งเศส

04 ต.ค. 2561 14:03:20

ในวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้มีโอกาสต้อนรับ นาง Caroline Schmitt ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและภาษาฝรั่งเศส (Attachée de coopération pour le français) จากสถานทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
โดยมีนางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนผู้บริหาร ตลอดจนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส

.


.


.