:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> แสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา

04 ต.ค. 2561 13:46:39

ขอแสดงความยินกับคุณครูสุธิพงษ์ ใจแก้ว ที่ได้รับรางวัลพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561

และขอแสดงความยินดีกับนางสาวลัทธพรรณ แก้วดุสิต นักเรียนชั้น ม. 6.2 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม

.


.


.