:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ยินดีกับนักเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2560

19 ก.ย. 2561 10:09:27

ทางโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ขอแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ให้กับนางสาวสุทธิลักษณ์ รักดี นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ ปี 2560 และนักเรียนได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จาก Henan University มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน

.


.


.


.


.


.