:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน สอบวัดรัดับความรู้ภาษาจีน HSK

19 ก.ย. 2561 10:06:50

จากทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษาจีน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะความสามารถทางด้านภาษาจีนในระดับสากล ซึ่งการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK มีทั้งหมด 6 ระดับด้วยกัน เรียงจากระดับ 1 ถึง ระดับ 6
ระดับ 1 เป็นระดับง่ายสุด และระดับ 6 คือระดับที่ยากสุด ในการทดสอบครั้งนี้มีนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5.10 และ 6.10 จำนวน 37 คน ได้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในระดับ 3, 4 และ 5 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง