:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้ารับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส

12 ก.ย. 2561 08:46:20

ในวันที่ ๒๓ กรกฏาคม ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสเข้ารับประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล (Delf Scolaire A1 et A2) จากสำนักทูตฝรั่งเศส โดยมีนาง Caroline Schemitt ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงเรียนลำปางกัลยานี ซึ่งประกาศนียบัตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงาน สมัครเข้าเรียนต่อ หรือประกอบการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส และมีอายุตลอดชีพ โดยในปีนี้มีผู้สอบผ่านระดับ A2 จำนวน 2 คน และระดับ A1 จำนวน 34 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน