:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

10 ก.ย. 2561 21:52:52

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย ในการมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

.


.


.


.


.


.


.