:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> คณะผู้บริหารในกลุ่มสหวิทยาเขตบุญวาทย์ ได้มาศึกษาดูงาน

26 ส.ค. 2561 22:24:01

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารในกลุ่มสหวิทยาเขตบุญวาทย์ ได้มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านบริหารจัดการ ณ ห้องประชุม อาคารพระยอดเชียงราย

.


.


.


.


.


.