:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

26 ส.ค. 2561 22:11:43

ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้มีนักเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่1 ได้แก่
1. นายจักรพงศ์ สุวรรณ
2. นายรัชชานนท์ หลวงสิทธิ์
3. นายมุอ์มิน ตานี
ฝึกซ้อมโดย คุณครูพัชรา สิทธิอาษา

.


.


.