:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

06 ส.ค. 2561 18:12:25

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

.


.


.


.


.


.


.