:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

ประชาสัมพันธ์ >> โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา2561

03 ส.ค. 2561 13:16:00

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา เวลา13.40 น. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา2561 เพื่อเป็นการสืบทอด วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาอันดีงามของประเทศไทยโดยแบ่งขบวนตามระบบคณะสีดังนี้
1. คณะครูและนักเรียนสีแดง ถวายเทียนพรรษาที่วัดพระสิงห์
2. คณะครูและนักเรียนสีเขียว ถวายเทียนพรรษาที่วัดศรีบุญเรือง
3. คณะครูและนักเรียนสีแสด ถวายเทียนพรรษาที่วัดกลางเวียง
4. คณะครูและนักเรียนสีฟ้า ถวายเทียนพรรษาที่วัดศรีเกิด
5. คณะครูและนักเรียนสีชมพู ถวายเทียนพรรษาที่วัดพระแก้ว

.


.


.


.


.


.


.


.