:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560" นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

02 ม.ค. 2561 11:07:55

ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา
จากการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560" นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้แก่
1.นายภานุวัตร จันทร์แก้ว ม.5.6
2.นายธนากร หัตถผสุชั้น ม.5.11
ครูที่ปรึกษา ครูสุพัตรา ถมยา

.