:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> คณะครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

24 ก.ค. 2561 17:49:46

ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2561 ตัวแทนผู้บริหาร นำโดยท่านรองผู้อำนวยการศุภรินทร์ พรมรินทร์ และคณะครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้นำนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ชั้น ม.6.9 ที่ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส มาตรฐานสากล (DELF A1 -​A2)​ จำนวน 35 คน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยในครั้งนี้ทางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่สอบผ่านมากที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมี Madame Caroline SCHMITT ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือและวัฒนธรรม สำนักทูตฝรั่งเศสเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

.


.


.


.