:: ระบบจัดการข่าวสาร ::

เชิดชูเกียรติ >> ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่นและได้รับเกีบรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (นิฮงไซ) ครั้งที่ ๑๒

02 ม.ค. 2561 11:03:18

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่นและได้รับเกีบรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (นิฮงไซ) ครั้งที่ ๑๒ จัดโดยโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซา เชียงราย

.


.


.


.


.


.


.


.


.