[คลิกตรงนี้] เพื่อเข้ากรอกข้อมูลสำหรับมอบตัวห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1

ตอบคำถามเกี่ยวกับเอกสารการมอบตัว โทร :: 081-9808303

เนื่องจากได้เกิดข้อผิดพลาดในตัวโปรแกรมจึงทำให้ข้อมูลตอนที่1ถูกลบไป

ฉะนั้นขอให้นักเรียนได้ตรวจสอบอีกครั้ง หากมีการสูญหายของข้อมูลกรุณากรอกใหม่อีกครั้งครับ ขอบคุณครับ

 

นักเรียนต้องกรอกข้อมูลเพื่อรายงานการมอบตัวในระบบออนไลน์เท่านั้น

(เข้ากรอกข้อมูลไม่ได้ ติดต่อ 087-7890236 ครูคมเพชร อิ่นสุวรรณ์)

ระดับชั้นม4 สามารถเข้าใช้งานได้เวลา 13.30 น

[คลิกตรงนี้] เพื่อเข้ากรอกข้อมูลสำหรับมอบตัวห้องเรียนพิเศษชั้น ม.4