Untitled Document

ประชาสัมพันธ์

[10 ก.ย. 2561]ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากโรงเรียน ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ......
เชิดชูเกียรติ

[19 ก.ย. 2561]นักเรียนรับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษ

[19 ก.ย. 2561]นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์

[19 ก.ย. 2561]นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน สอบวัดรัดับความรู้ภาษาจีน HSK

[19 ก.ย. 2561]นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.10 รับทุนเรียนต่อประเทศจีน
เชิดชูเกียรติอื่ีนๆ......
..

ชื่อหัวข้อประกาศ
ประกาศผลสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องศูนย์ทางไกล คลิก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ คลิก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกล คลิก
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถ คลิก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดตามยุคไทยแลนด์4.0 คลิก
คุณสมบัติเฉพาะเครื่องพิมพ์ระบบอิงเจ็ต4สี คลิก
ประกวดราคาซิ้อเครื่องพิมพ์อิงเจ็ต4สี คลิก

 

 


.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 


Copyright © 2017 DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL BY:กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี&&งานประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนชุมนุม || ผู้แลระบบชุมนุม

เริ่มนับ 07 กันยายน 2013 เป็นต้นไปจำนวนผู้เข้าชม322585คน สืบค้นข้อมูลก่อนหน้าปี2561

Free EA Forex Trader