DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL
Untitled Document
ประชาสัมพันธ์

[09 ม.ค. 2561]พิธีทำบุญอาคารเรียน 6 หลังใหม่ อาคาร "พระยอดเชียงราย"
more......
เชิดชูเกียรติ

[14 ม.ค. 2561]ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยม จังหวัดเชียงราย "สายสัมพันธ์แม่จันเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560
more......

[14 ม.ค. 2561]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม.1- ม.3
more......

[02 ม.ค. 2561]ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเรา จากการประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2560" นักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
more......

[02 ม.ค. 2561]ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมการแข่งทักษะภาษาญี่ปุ่นและได้รับเกีบรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ในงานนิทรรศการญี่ปุ่น (นิฮงไซ) ครั้งที่ ๑๒
more......
ประกาศ 
No.
รหัสประกาศ
ชื่อหัวข้อประกาศ
ประเภทของประกาศ
รายละเอียด
วันที่
ดาวน์โหลด
1 3 ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ นักเรียนทุนเพชรดำรง ประเภทที่ 4 ชั้น ม.4 ประกาศ . 02 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้
2 2 ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ นักเรียนทุนเพชรดำรง ประเภทที่ 4 ชั้น ม.1 ประกาศ . 02 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์นี้
. Copyright © 2017 DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL BY:กลุ่มสาระการงานอาชีพและงานประชาสัมพันธ์

เริ่มนับ 07 กันยายน 2013 เป็นต้นไปจำนวนผู้เข้าชม186863คน สืบค้นข้อมูลก่อนหน้าปี2561