ระบบลงทะเบียนชุมนุม

 

รหัสผู้ใช้: รหัสประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน: รหัสประจำตัวประชาชน13หลัก

 

 


สำหรับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

USERNAME

ให้กรอกรหัสนักเรียน

**

PASSWORD

ให้กรอกรหัสประชาชน

**
 
ผู้พัฒนา คุณครูคมเพชร อิ่นสุวรรณ์ และทีมงานฯ